UKOME Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Gürsu Mh. Atatürk Bulvarı 390 Sk. Konyaaltı / ANTALYA

Telefon

(0 242) 321 84 88-89

Faks

(0 242) 312 71 53

Birim Yöneticisi

Sevcan ATALAY (Şube Müdür V.)

Görev ve Sorumluluklar

a)  UKOME Genel Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yapmak,
b)  UKOME Genel Kurul Başkanının emir ve talimatları doğrultusunda gündemi hazırlamak ve üyelere duyurmak,
c) Görüşme tutanaklarını ve oylama işlerini düzenlemek, alınan kararları yazmak, imzalattırmak ve ilgili mercilere göndermek,
ç)  Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ulaşımla ilgili tüm proje çalışmalarının yapılması için gerekli ön etütleri yapmak,
d) UKOME Alt Komisyon çalışmalarına nezaret etmek, katılmak, kurulun toplanmasını sağlamak, alınan kararları yazmak, imzalattırmak ve UKOME Genel Kuruluna sunmak,
e) Toplu taşıma güzergâh değişiklikleri, toplu taşıma özel yolları,  toplu taşıma durak düzenlemeleri, taksi durak taleplerine ilişkin ilgili şube müdürlükleri tarafından hazırlanan ön inceleme ve görüşleri değerlendirerek, karar alınması gereken konuları UKOME Genel Kuruluna sunmak,
f) Yol, hemzemin ve katlı kavşak düzenlemeleri, dolaşım planları, yön düzenlemeleri, trafik sakinleştirme uygulamaları ile ilgili etüd-proje çalışmaları yapmak, yaptırmak,
g) Kavşak kapasite/hacim oranları dikkati alınarak, sinyalizasyon sistemi önerilerini UKOME Genel Kuruluna sunmak,
ğ) Otobüs, minibüs, taksi, servis ve çekici araçlarının taşıma bedelleri ile taşıt trafiğine sınırlı bölgelerde uygulanacak giriş-çıkış fiyatları konusunda ilgili şube müdürlüklerince yapılan değerlendirmeler sonucunda, talep ve önerileri UKOME Genel Kuruluna sunmak,
h) Yol kenarı ve açık otopark alanlarına ilişkin planlama, talep, öneri ve değerlendirmeleri hazırlayarak UKOME Genel Kuruluna sunmak, 
ı) Yönlendirme, bilgilendirme ve uyarı işaret tabelaları ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
i)  Ulaşım Ana Planı ve ulaşımla ilgili her türlü projenin ihalesi, değerlendirilmesi ve kontrolünü yapmak,
j)  UKOME Genel Kurulu’na ulaşım ve trafik düzenlemelerine ilişkin öneriler sunmak,
k)  İlçe Belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordinasyonu sağlamak,
l)  Kent genelinde ulaşım sistemi ile ilgili incelemeler yapmak, sorunları saptamak, çözüm için gerekli çalışmaları yürütmek.
m) Trafik Şube Müdürlüğünce ön çalışması yapılmış “Ön Geçiş İzin Belgesi” ve “Geçiş Yolu İzin Belgesinin” değerlendirilmesinin yapılarak gerekli kararın alınması için UKOME Genel Kuruluna sunmak.
n)  Şube Müdürlüğünü ilgilendiren konulara ilişkin hukuksal süreçleri takip etmek

UKOME Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

UKOME Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Genel Ve Bölge Otoparkları Ukome Başvuru İşlemleri

Hastaneler İçin Ulaşılabilirlik Raporu

Güncel Toplu Taşıma Ücret Tarifesi UKOME Genel Kurul Kararı

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı  Öğrenci Servis Ücretleri Ukome Kararı

UKOME Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Ukome Genel Kurulu Süreci İş Akış Şeması

Ulaşım Ana Planı Süreci İş Akış Şeması

Ulaşım Etüt - Proje Süreci İş Akış Şeması

Kalem (İdari işler) Takip Süreci İş Akış Şeması

UKOME Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Açık bölge otoparkı uygunluk izni almak için ne yapmalıyım?
Bölge otoparkı veya genel otopark açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar bu müracaatlarını öncelikle ilgili belediyesinin uygun görüşünü de almak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığına yaparlar. Yapılan bu teklifler UKOME Genel Kurulu tarafından değerlendirilir.
Müracaat dosyasında bulunması geren evraklar:
-Sahiplik belgesi ( tapu-kira kontratı)
-(Yerin hisseli olması halinde başvuru sahibi diğer tüm hissedarların muvafakatlarını almak zorundadır)
-Vaziyet planı
-Röperli kroki
-İmar durumu uygunluk belgesi
-Otopark açma istemi ile ilgili dilekçe
-İlgili Belediye’nin görüş yazısı
-İmar Durumu Uygunluk Belgesi
Hangi konularda UKOME Genel Kurul Kararı alınması gerekir?
Hangi konularda UKOME Genel Kurul Kararı alınması gerekir?
- Hız Kesici Kasis Yapılması
- Yön Düzenlemeleri
- Yasaklama Levhaları konulması
- Yasaklama Levhalarının kaldırılması
- Açık bölge otoparkı uygunluk izni alınması
- Yeni açılacak hastaneler için Ulaşılabilirlik raporu alınması
- Sinyalizasyon Sistemi Kurulması
- Yaya geçidi ve üst geçit yapılması
- Kavşak düzenlemeleri
Yeni açılacak hastaneler için Ulaşılabilirlik Raporu almak için ne yapmalıyım?

-Otopark Giriş/Çıkış, kapasite ve düzenlemesini gösteren ilçe Belediyesinden onaylı vaziyet planı (ayrıca dijital ortamda)
-Sahiplik belgesi,
-İlçe belediyesinden açılması planlanan özel hastanenin otopark yönetmeliği hükümlerine göre otoparkının yeterli olduğuna dair; uygun görüş yazısı,
-Sayısal güncel fotoğraflar,
-İlçe Belediyesinden onaylı imar planları

UKOME Şube Müdürlüğü - Broşürler