Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Balbey Mahallesi 440 Sokak No:20 Muratpaşa / ANTALYA

Telefon

0 (242) 247 07 84

Faks

0 (242) 247 07 79

Birim Yöneticisi

Tuncay KAYA (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim yetkisini düzenleyen 11. Maddesi ve 3194 sayılı imar kanunu ile diğer yasal mevzuatlar gereğince; Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe belediyelerinin imar mevzuatına ilişkin işlemlerini ve uygulamalarını koordine etmek, denetlemek, denetim sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yetki kullanmak, 
b) Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki doğal, arkeolojik ve kentsel sit alanları dışında imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre denetimleri yapmak.
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyelerinin ihtiyaç duyduğu hususlarda bilgi ve teknik destek vermek. 
d) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılara ilişkin uygulanacak işlemlerin ilçe belediyesince gereğinin yapılmasını sağlamak.
e) İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında Teknik Komisyonlarda görev ve sorumluluk almak.

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü - Broşürler