Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 00

Faks

(0 242) 249 52 40

Birim Yöneticisi

Hasan ERDEM (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Görev, yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili tüm kanun,yönetmelik, genelge ve tebliğlerdeki değişiklik ve yenilikleri takip etmek,
b) Yatırım programında ve yatırım bütçesinde yer alan ve projeleri hazır olan işlerin yapımını gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde; ihale ve temine esas teknik şartname ve maliyet hesabı ile ilgili dokümanları hazırlayarak; diğer ihale evrakları ve ihale dokümanının hazırlanabilmesi için ilgili ihale birimine iletmek, 
c) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen sözleşme dosyasının, işe başlama tarihinden kesin kabulüne kadar geçen süreçteki tüm yazışmaları yapmak ve teknik kontrollüklerini yerine getirmek,
ç) Mevcut onaylı imar planları ve projeler doğrultusunda, yeni ana arter yol, tretuvar, refüj, kavşak ve ihtiyaç durumunda istenen yağmur suyu drenaj hatları yapım çalışmalarını gerçekleştirmek, 
d) Görev alanımızda bulunan mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,
e) Görev alanımızda bulunan yağmur suyu drenaj hatlarının ihtiyaç durumunda istenen bakım ve onarımını yapmak, 
f) Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmak üzere ihtiyaç duyulması halinde malzeme ocağı, konkasör, asfalt plenti vb. benzeri tesisleri kurmak ve işletmek,
g) İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemizin ilgili birimleri tarafından yıkım kararı alınan; görev alanımızda bulunan yapıların, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı nezaretinde yıkımlarını gerçekleştirmek,
ğ) Yukarıda belirlenen görevlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan araç ve ekipman temini ile ilgili meslek kollarında yetişmiş personel istihdam etmek.

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Asfalt Kaplama Süreci İş Akış Şeması

Bakım Onarım Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması

Drenaj Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması

Kaldırım Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması

Kavşak Çalışmaları Süreci İş Akış Şeması

Yol Açım Süreci İş Akış Şeması

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yapım İşleri Şube Müdürlüğü - Broşürler