Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 47

Faks

(0 242) 249 52 45

Birim Yöneticisi

Gökhan DEMİRCİ (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Yatırımlar Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Görev, yetki ve sorumluluk alanı ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, genelge ve tebliğlerdeki değişiklik ve yenilikleri takip etmek,
b) Yatırım programında ve yatırım bütçesinde yer alan ve projeleri hazır olan yapım işlerinin gerçekleştirilebilmesi için 4734 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde; ihale ve temine esas teknik şartname ve maliyet hesabı ile ilgili dokümanları hazırlayarak; diğer ihale evrakları ve ihale dokümanının hazırlanabilmesi için ilgili ihale birimine iletmek, 
c) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen sözleşme dosyasının, işe başlama tarihinden kesin kabulüne kadar geçen süreçteki tüm yazışmaları yapmak ve teknik kontrollüklerini yerine getirmek,
ç) Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı diğer birimlerin kendi bünyelerinde yapacak olduğu yapım işleri ile ilgili Müdürlüğümüz görev alanında bulunan talepleri (yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlığı, kontrollük vb.) karşılamak,
d) Yönetmelikler ve Başkanlık emri ile kurulan komisyonlarda gerekli çalışmaları yerine getirmek.


Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Yatırımlar Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

İdari İşler Süreci İş Akış Şeması

İhale Öncesi Hazırlık Süreci İş Akış Şeması

Satınalma Süreci İş Akış Şeması-1

Teknik Kontrollük Süreci İş Akış Şeması

Satınalma Süreci İş Akış Şeması-2

Yatırımlar Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yatırımlar Şube Müdürlüğü - Broşürler