Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 56

Faks

Birim Yöneticisi

Güven ULUTEKİN (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:           
a) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, aile eğitimi, güzel sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim çalışmaları yapmak, okuma-yazma kurs programları hazırlamak ve uygulamak,
b) Meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan mesleki ve teknik eğitim programları uygulamak, yerel düzeyde iş gücü piyasası ile ilgili araştırmalar yaparak istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak,
c) Eğitim ihtiyacı olan alanlarda, sosyal ve kültürel, mesleki ve teknik kurslar ile sosyal etkinlikler çerçevesinde toplantı, gezi, kampanya, kurs, seminer, konferans, yarışma, açık oturum, sergi, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerekli şartların oluşturulması kaydıyla; yöresel, ulusal ve uluslar arası  düzeyde etkinlikler gerçekleştirmek,
d) İmkânlar ölçüsünde kitaplıklar oluşturmak, belli aralıklarla yayınlar yapmak, Millî Bayramlar, mahallî kurtuluş günleri, belirli gün ve haftalar, çevreye ait gelenek ve görenekler ile millî kültür değerlerinin tanıtılması, korunup yaşatılması yönünde çalışmalar yapmak,
e) Etkinliklerle ilgili hazırlanmış yazılı, görsel ve işitsel araçlardan belli bir program çerçevesinde kursiyerlerin yararlanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen bilgi ağı oluşturmak, e-öğrenme uygulamalarında erişime açık bilgi kaynaklarının artırılmasını sağlamak, belediyeye bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim gerektiren bireyler, koruma altındaki bireyler, sokak çocukları, değişik sektörlerde çalışan çocuklar, tedavi altındaki madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler, rehabilitasyon merkezleri ile hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek,
f) Emekliliğe uyum ve yaşlılara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek, aileyi geliştirmeye yönelik çocuk psikolojisi, bakımı, gelişimi, ergenlik ve gençlik psikolojisi, ev yönetimi, aile iletişimi ve benzeri konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek, anne-babalara çocuk eğitimiyle ilgili uygulamalı kurslar düzenlemek ve bu kursiyer çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve oyun odaları oluşturmak,
g) Uzaktan eğitimle ilgili her türlü gelişmeyi takip ederek, bu tür eğitim faaliyetlerinden yararlanmak için gerekli önlemleri almak, bireylerin millî bütünleşme ve bireysel gelişimini güçlendirici, yurttaşlık hak ve ödevlerini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak,
h) Yöresel özellik ve ihtiyaçlara göre; eğitim, öğretim, üretim, istihdam ve pazarlamaya yönelik çalışmalar ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,
i) Özel eğitim gerektiren bireylere; gelişim özelliklerine ve bireysel yeterlilikleri doğrultusunda okuma-yazma öğretmek, bu hususta bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, aile eğitimi programları ile aile yapısını güçlendirerek toplumsal yapının korunmasını sağlamak ve bu amaçla sürekli eğitim imkânları sunmak,
j) Yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılımları için eğitim çalışmaları yapmak, sanayinin ihtiyacı olan iş gücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak için meslekî ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yapmak,
k) 06 yaşından itibaren halkımızın serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânları sağlamak,
l) Kurs açılması için ilgili kuruluşlardan ve Belediye yönetiminden gerekli onayları almak, kursları planlamak, programa uygun öğreticiyi seçmek, gerekli onayları almak, puantaj ve ücret belgelerini düzenlemek,
m) Öğreticilerin çalışma ilke ve yöntemleri hakkında gerekli bilgileri vermek, eksiklerini tamamlamak, eğitim plan ve programlarını hazırlamak, öğretim materyallerini temin etmek, kurs ortamını hazırlayarak eğitim donanımını tamamlamak, eğitici eğitimleri düzenlemek,
n) Kursiyer kayıt duyurularını yapmak, kayıtları almak, eğitim uygulamalarını ve öğreticileri denetlemek, başarısız ve sorunlu öğreticiler için gereken işlemleri yapmak
o) Kurslarla ilgili olarak protokol, işbirliği belgesi, sözleşme, rapor, proje, yönetmelik, yönerge genelge vb. belgeleri hazırlamak, kurs yerlerinin elektrik, su, gaz, telefon, internet vb. abone işlemlerini yaptırmak, kurs yerlerinin bakım onarım, boya badana işlerini yaptırmak, kullanılan cihazların periyodik bakımlarını yaptırmak ve tamir ettirmek,
p) Kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte pazar, sergi, fuar, panayır, kermes vb. etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla düzenlenen organizasyonlara katılmak.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Kursa Başvuru yapabilmek için gerekli kayıt evrakları nelerdir ?

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Eğitim Planlama Süreci İş Akış Şeması

Eğitim-Öğretim Süreci İş Akış Şeması

Mezuniyet İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Kurs Planlama Süreci İş Akış Şeması

Usta Öğretici Görev Süreci İş Akış ŞemasıSertifikasyon İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

ASMEK Kursları ücretli mi?
Kurslarımız ücretsizdir.
Asmek hangi kuruma bağlıdır?
ASMEK, Antalya Büyükşehir Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
Evet, kurs bitiminde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz.
Bu sertifika ile iş başvurusu yapabilir miyim ?
Evet, ASMEK'ten aldığınız sertifika ile iş başvurusu yapabilirsiniz.
Yaş sınırlaması var mı ?
Kurumumuz yetişkin eğitimi verdiğinden kursiyerlerimizin 15 yaşından büyük olmaları gerekmektedir.
İki kursa birden katılabilir miyiz ?
Sosyal ve Kültürel ya da Sanat grubu kurslarından birine devam eden kursiyerler farklı alanlardan (Yabancı Dil, Bilgisayar, Meslek Kursları) 2.bir kursa kayıt yaptırabilirler.
Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

- TC Numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diploma Fotokopisi

- 2 adet vesikalık fotoğraf,

- 2. kademesi açılan kurslarımıza kayıt olmak için, aynı kursun 1. kademe sertifikası istenecektir.

- Bilgisayar Destekli Mobilya tasarımı, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayar Destekli Reklam ve tasarım, Bilgisayar Destekli Programlama teknikleri,Web Tasarımcısı ve Grafik Animasyon Kursları için Bilgisayar İşletmenliği sertifikası, Web Programcısı için Web Tasarımı sertifikası gerekmektedir.

- Halk oyunları, Modern Danslar, Yüz-Vücut Masajı ve Cilt Bakımı Kurs kayıtları için "sağlık raporu" ayrıca Cilt Bakımı kursu ve Yüz-Vücut Masajı için "hepatit b" raporu gerekmektedir.

- Kursa bizzat kendinizin başvurusu gerekmektedir.

ASMEK nedir ?
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) planlı, programlı ve sistemli yürütülen yaygın eğitim faaliyetleridir.
ASMEK sunduğu hizmetlerden ücret alıyor mu?
Tüm kursların tamamı ücretsizdir.
ASMEK’te kursiyer olma şartı nedir?
ASMEK’te kursiyer alt yaş sınırı 15 olup, üst yaş sınırı yoktur.
Kurs Kayıtları ne zaman başlıyor?
Talep belirleme kayıtlarımız her zaman yapılmaktadır. Kayıtlarımız her yıl Eylül ayının ilk haftasında başlamaktadır. Genel olarak pek çok branşta eğitimlerimiz Haziran ayına kadar devam etmektedir. Kurs merkezlerinde açılacak kurs programı sitede yayınlanmaktadır. Size en uygun kursu siteden seçip,kurs merkezine giderek kayıt yaptırabilirsiniz.
Kurs bitiminde sertifika veriyor musunuz?
Kurs Bitiminde modüler programdaki kursların bütün modülleri tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilmektedir. Modül tamamlayan kursiyerlere de tamamladığı modülden transkript verilmektedir. 
İki kursa birden katılabilir miyiz?

Farklı branşlarda ve katılacağınız kursların çakışmaması durumunda iki kursa birden katılabilirsiniz.

Kurslarda devam zorunluluğu var mı?

Evet. Kurslarımızda devam zorunluluğu vardır. Devamsızlıklarda MEB mevzuatı uygulanmaktadır.

Kurslar kaç kişi ile açılır?
Kurslar en az 12 kursiyerin katılmasıyla açılabilmektedir. Kurstaki kursiyer sayısı 8 ve 8’in altına düştüğünde Milli Eğitim mevzuatına göre kurs kapatılır. Bu durumda kursiyer bir hak talep edemez. Okuma-yazma kurslarında kişi sayısı şartı yoktur.
ASMEK’in diğer faaliyet alanları nelerdir?
Sergiler, seminerler, kursiyer ürünleri satışı, sosyal ve kültürel etkinlikler, sempozyumlarıdır.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü - Broşürler

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Kuruluş Amacı

1-Antalya'lıların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, statik durumdaki yeni yetenekleri keşfedip, aktif bir hale getirerek sanat dünyasına kazandırmak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek, 

2-Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

3-Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, 
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Müfredat

Yasal dayanaklar çerçevesinde, ASMEK te Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Valiliği (İl Halk Eğitim Başkanlığı)'nin 2006 yılında imzaladıkları protokol kapsamında kurslar açılmıştır. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri de aynı yönetmelikle belirlenmektedir.

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Sertifikalar

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Kurs Merkezleri

Adres:Fakılar Mh. Külahçıoğlu Cd. (Eski HEM Binası) /AKSEKİ
Telefon:444 92 07 - 0242 678 17 25
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Macun Mh. İsmail Ogan Cd. Aksu İş Merkezi No:10/1 AKSU
Telefon:444 92 07 - 0242 426 27 26
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Şekerhane Mh. Fakılar Sk. Postacıoğlu Apt. No:4 /ALANYA
Telefon:444 92 07 - 0242 512 48 25
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Üçgen Mh. Dolapdere Cd. 107 Sk. No:17 /MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 243 15 43
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Çaybaşı Mh. 1374 Sk. No:10 /MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0 242 312 26 43
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Belediye Hizmet Binası Kat:2 /DEMRE
Telefon:444 92 07 - 0242 871 74 44
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Özgürlük Mh. 2658 Sk. No:37 /KEPEZ
Telefon:444 92 07 - 0242 335 57 80
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Yeniköy Mh. Atatürk Cd. No:565 D.6 /DÖŞEMEALTI
Telefon:444 92 07 - 0242 421 44 54
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Çıplaklı Mh. Fatih Sultan Mehmet Cd. Toki Konutları DG7a Giriş Kat/DÖŞEMEALTI
Telefon:444 92 07 - 0242 346 15 71
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Gündoğan Mh. Kapalı Halk Pazarı içi C Blok Kat 1 /ELMALI
Telefon:444 92 07 - 0242 618 53 81
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Karyağdı Mh. 36 Daireler Sk. No:35/ELMALI
Telefon:444 92 07 - 0242 618 53 80
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Yeni Mahalle 504 Sokak No:10/3-4-5-6 /FİNİKE
Telefon:444 92 07 - 0242 855 50 58
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:İstiklal Mh. Atatürk Cd. Mehmet Oğuz İş Merkezi K.1 No:5/102-112-113-114-115-116/GAZİPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 572 30 78
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Özgür Mh. Atatürk Cd. Cem Paşa Cami Arkası No:36 /GÜNDOĞMUŞ
Telefon:444 92 07 - 0242 781 24 78
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Aşağı Mahalle Cemal Tan Caddesi No: 20 A/B İBRADI
Telefon:444 92 07 - 0242 691 25 15
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Kalkan Mh. Şehitler Cad. Otogar İçi Kalkan/KAŞ
Telefon:444 92 07 - 0242 844 31 52
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi Yakut Çarşı Karşısı/MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 346 15 71
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Merkez Mahallesi Hastane Caddesi Eski Kemer Devlet Hastanesi /KEMER
Telefon:444 92 07 - 0242 814 20 94
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı No:304/1 KEPEZ
Telefon:444 92 07 - 0242 325 70 10
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Konuksever Mahallesi 786. Sokak No:100 /MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 313 09 08
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Kiremitli Mh. 847 Sk. No:7 /KORKUTELİ
Telefon:444 92 07 - 0 242 653 49 55
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres: Yeni Mh. Mimar Sinan Sk. No:17/A/13 KUMLUCA
Telefon:444 92 07 - 0242 502 43 58
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Güzeloba Mh. Rauf Denktaş Blv. No:10/ A-B /MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 349 70 05
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Yukarıpazarcı Mh. 4011 Sk. No:4 /MANAVGAT
Telefon:444 92 07 - 0242 742 47 72
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Manavgat Türkbeleni Mesire Alanı içi / MANAVGAT
Telefon:444 92 07 - 0242 742 47 72
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Meltem Mh. Dumlupınar Blv. Basın Sitesi Kat:1 No:189/A MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 238 43 81
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Kışla Mh. 41 Sk. No:12 /MURATPAŞA
Telefon:444 92 07 - 0242 243 39 23
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Kökez Mh. Cumhuriyet Cd. No:14/1 Kat:4 /SERİK
Telefon:444 92 07 - 0 242 722 50 59
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Molla Yusuf Mh. 1418 Sk. No:7/29 /KONYAALTI
Telefon:444 92 07 - 0242 229 43 20
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Varsak Karşıyaka Mh. İstiklal Cd. No:88/A-B /KEPEZ
Telefon:444 92 07 - 0242 417 27 73
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Yeni Mahalle 2428. Sk. No:39 Karatay Lisesi Yanı /KEPEZ
Telefon:444 92 07 - 0242 325 91 31
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Adres:Yeşilbayır Mh. Atatürk Cd. 4600 Sk. No:5 /DÖŞEMEALTI
Telefon:444 92 07 - 0242 443 20 26
E-mail:caybasi@asmek.org.tr

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
Ürün Satış Ofisleri

DÜDEN ÜRÜN SATIŞ OFİSİ
Adres Düden Park İçi - Antalya
Telefon (0530 968 99 75)
E-mailKAPALI YOL EL EMEĞİ SATIŞ OFİSİ
Adres: Şarampol Kapalı Yol - Antalya