Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 52 70

Faks

(0 242) 249 52 75

Birim Yöneticisi

Ruhiye SAMİ (Daire Başkanı)

Görev ve Sorumluluklar

a) Hukuki dayanağını 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerden alan Büyükşehir Belediyesi Meclisi ve Encümeninin tüm iş ve işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Antalya Büyükşehir Belediyesi adına gelen her türlü evrakın kabulü, kaydı ve dağıtımı ile dış birimlere gönderilecek evrakların posta aracılığıyla gönderimi ve Belediyemiz adına posta yoluyla gelen evrakların teslim alınması ile ilgili işlemlerini yürütmek,
c) Belediye arşiv hizmetlerinin “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
ç) İç ve dış yazışmaların takibi ile Belediyenin iş ve işlemlerinde iç koordinasyonu sağlayacak nitelikte genelge veya talimat çıkarılması ile ilgili işlemler yürütmek,
d) Belediye imkânlarıyla verilecek tüm hizmetlere olanak verecek çalışmaları takip ederek katkıda bulunmak.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Standart Dosya Plan Konuları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Broşürler