Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

0 (242) 249 53 30

Faks

0 (242) 249 53 45

Birim Yöneticisi

Sertaç GÖKHAN (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü teşkilat şeması şube müdürü ve müdürlüğe bağlı çalışan Teknik (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen, Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi) ve diğer destek hizmet personellerinden oluşur.
b) Yeşil alanların ağaçlandırılması, bitkilendirilmesi bu alanların bakım (temizlik, sulama, çim biçimi, budama vb.) işlerini yapmak, bozulan alanlarda düzenleme yapmak, gerekirse revize planları teklif etmek,
c) Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında parklar ve yeşil alanlarda peyzaj düzenlemesi yapmak ve yapılan alanların bakım ve onarımını sağlamak,
ç) Atölyelerde üretilen bank, piknik masası, evrak dolabı, masa, boya, tabela, kaynak işleri vb.imal ettiğimiz ürünleri tamamladıktan sonra talep eden Başkanlık, Belediye Birimleri, Resmi Kurum ve Kuruluşlara teslim etmek,
d) Acil durumlarda (yangın, hortum, fırtına vb.) ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat sağlamak, araç gereç ve personel desteği vermek,
e) Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı diğer birimlerden ve resmi kurumlardan gelen şikayet ve taleplere göre program hazırlamak ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
f) Yeşil alanların bakım çalışmaları için gerekli araç ve gereçlerin temini doğrultusunda Daire Başkanının onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek ihalelerin ilgili ihale dosyasının hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak,
g) İhalesi yapılıp sözleşmesi imzalanan işlerin yer teslimini yapmak, yer teslimi yapılan işlerin ilgili mevzuat ile  proje ve teknik şartnamelere göre kontrollüğünü yapmak,
ğ) Proje uygulanması sırasında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek, İmalatı gerçekleşen işlerin ölçümlerini yapmak ve hakedişlerini düzenlemek,
h) Yapım işlerinin ilgili mevzuata uygun olarak geçici ve kesin kabullerini yapmak,
ı) İhale yolu ile temin edilen kent mobilyaları, oyun grupları vb. malzemelerin teknik şartname ve projelerine uygun olarak yönetmelik dahilinde muayene ve kabulünü yapmak ve teslim almak,
i) Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün bütçesini, stratejik plan programlarını, gerçekleşme oranlarını ilerleme raporları halinde hazırlayıp Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına sunmak,
j) İş sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak,
k) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü - Broşürler