Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 51 50

Faks

(0 242) 249 51 45

Birim Yöneticisi

Abdurrahman ATİK (Şube Müdürü V.)

Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye bünyesinde bulunan birimlerin yönetim bilgi sistemi haricindeki görev tanımlarına uygun yazılım ihtiyaçlarına teknik destekte bulunmak,
b) Yönetim Bilgi Sisteminin, bakım ve güncellemelerini yapmak veya yaptırmak, yeni taleplerin analizini gerçekleştirmek ve teminini yapmak,
c) Yönetim Bilgi Sistemlerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek, daire başkanlığına bağlı müdürlüklerden gelen eğitim isteklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
ç) Yönetim Bilgi Sistemleri hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla teknolojik gelişmeler takip etmek,
d) Yönetim Bilgi Sistemelerine ait uygulama talimatları oluşturmak ve yönerge hazırlamak,
e) Başkanlık uhdesinde bulunan taşınır mal ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili gerekli iş ve işlemleri daire başkanlığı adına yürütmek,
f) Daire Başkanlığının yıllık bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri daire başkanlığı adına yürütmek,
g) Daire Başkanlığının resmi yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Yönetim Bilgi Sisteminin güncel mevzuata uygunlaştırılmasını sağlamak,
h) Yönetim Bilgi Sistemi kapsamındaki kullanıcı yetkilendirmelerinin takibini yapmak,
ı) Daire Başkanlığının toplantılarını organize etmek, başkanlık tarafından çıkarılan mevzuata uygun olarak iş ve işlemleri yapmak,
i) Daire Başkanlığının iş ve işlemleri esnasında ihtiyaç duyduğu her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuatına uygun alım yöntemleriyle teminini sağlamak,
j) Daire Başkanlığına bildirilen bilgi edinme, başbakanlık iletişim merkezi üzerinden gelen ve çeşitli yöntemlerle iletilmiş olan istek/şikâyetleri kayıt altına almak ve gereğinin yapılması için takip ederek sonuçlandırmak,
k) Daire Başkanının vereceği benzeri diğer talimatlar doğrultusunda iş ve işlemleri yerine getirerek, sonuçlandırılmasını sağlamak,
l) Müdürlüğünün resmi yazışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Başvuru Rehberi

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
İş süreçleri

Bilgisayar Donanım İş Akış Süreci

İşçi Memur Maaş İş Akış Süreci

Network Bakım Onarım İş Akış Süreci

Santral Bakım Onarım İş Akış Süreci

Santral İş Akış Süreci

Web Sitesi İş Akış Süreci

Yazılım Destek İş Akış Süreci

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Sıkça Sorulan Sorular

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü - Broşürler