Zabıta Dairesi Başkanlığı
Genel Tanıtım

İletişim Bilgileri

Adres

Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 07310 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon

(0 242) 249 50 70

Faks

(0 242) 249 50 87

Birim Yöneticisi

Ramazan DEMİR (Daire Başkanı V.)

Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:   
a) Kendisine bağlı Müdürlüklerin görev ve personel ile ilgili denetimini yapmak,
b) Kendisine bağlı Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,
c) İşyerlerinin denetimini yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re’sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,
ç) Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yapmak,
d) Kendisine bağlı Müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan personel kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlere yazışmalar yapılmasını sağlamak,
e) Kendisine bağlı Müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlığa teklif etmek,
f) Kendisine bağlı Müdürlüklerin en verimli şekilde çalışması için projeler üretmek, mevzuat tasarılarını düzenleme ve yöntem yönünden incelemek.
g) Başkanlığa, bağlı Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve bilgi vermek,
ğ) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarınca takviye personel, araç ve gereç takviyelerinin yapılmasını sağlanmak.

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Mevzuat

Mevzuata ulaşmak için tıklayınız

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Başvuru Rehberi

Yapılan başvurular, resmi çalışma gün ve saatlerinde işleme alınır. Acil başvurularınız için 7 gün 24 saat aktif olan ALO 153 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Zabıta Dairesi Başkanlığı
İş süreçleri

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Sıkça Sorulan Sorular

Kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 109 TL idari para cezası verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 38/1 - 2017 Yılı)
Dilencilik yapan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Dilencilik yapan kişiye, 109 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 33/1 - 2017 Yılı)
Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, 109 TL idari para cezası verilir. Bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 2.328 – 11.658 TL kadar idari para cezası verilir. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 36/1-2 – 2017 Yılı)
Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişiye belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanacak ceza nedir?
Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, 109 TL idari para cezası ile cezalandırılır. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 37/1 – 2017 Yılı)
Büyükşehir Belediyesinde uyulması gereken ayrıca kurallar var mıdır?
Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde uyulacak Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Belediye Zabıtası Emir Ve Yasakları Tembihnamesi’de belirtilmiş olup, ayrıca Büyükşehir Belediyesinin de kural ve yasaklarına uyulması gerekmektedir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 227 TL para cezası uygulanır. (5326 Sayılı Kabahatler Kanunu madde 32/1 – 2017 Yılı)
Pazar yerleri ile ilgili talep ve şikâyetler için nereye müracaat edilir?
Pazar yerlerinin denetim-kontrol yetkisi İlçe Belediye Başkanlıklarına ait olup; talep/şikâyetçi olduğunuz konularda İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarına müracaat etmeniz gerekmektedir.
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetlerde bulunmak istenmesi halinde ne gibi bir prosedür izlenir?
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında ve mülkiyetinde olan yerlerde stant açma, materyal dağıtımı ve reklam görseli kapsamında faaliyetler için Zabıta Dairesi Başkanlığına izin başvurusu yapılması gerekmektedir. İzin alınmasına müteakip tahakkuk ve tahsilat işlemleri için Gelirler Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Zabıta Dairesi Başkanlığı - Broşürler

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Teşkilatının Tarihçesi

Zabıta Teşkilatı Tarihçesi

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Organizasyon Şeması

Organizasyon şeması için tıklayınız.