offline web creator software

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/02/2017 tarihli Şubat ayı devam toplantısında; 18. Toplantı Gündem maddesi aynen “Antalya Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları dahilindeki konulara gençlerin katılımını sağlamak amacıyla 19.07.2016 tarih ve 864 nolu Belediye Meclis Kararı ile Antalya Gençlik Meclisi kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik taslağı kabul edilmiş olup yönetmeliğin 7. maddesi (2.) bendine göre üye başvuruları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından tasnif edilip Antalya Gençlik Meclisi üye müracaatlarının değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu. (Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 06.02.2017 tarih ve Gündemin 130. maddesi ) “ hali ile Büyükşehir belediye meclisince kabul edilmiş olup Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi kurulmuştur.