Kepez ve Santral Mahalleleri Uzlaşı ve Sözleşme Hakkında Duyuru
05 Mart 2020, Perşembe- 05 Nisan 2020, Pazar

KEPEZ VE SANTRAL MAHALLELERİ UZLAŞI VE SÖZLEŞME HAKKINDA

Antalya ili, Kepez ilçesi, Kepez ve Santral Mahalleleri sınırları içerisinde kalan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yaklaşık 132,7 ha büyüklüğündeki alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak ‘Riskli Alan’ ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Riskli alanda yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 12.02.2016 tarihli ve 211-212 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararları ile “Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu” yapılmıştır. Ayrıca riskli alan sınırları içerisinde 15.09.2017  tarih 822 sayılı ve 14.11.2017 tarih 1096 sayılı Meclis Kararları 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 15.09.2017  tarih 823 sayılı ve 14.11.2017 tarih 1097 sayılı Meclis Kararları Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

12.02.2016 tarihli 212 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan imar planına istinaden hazırlanan Parselasyon Planı 31.03.2016 tarih ve 658 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı ile uygun bulunmuş olup 10.10.2016 tarihi itibari ile tapu tescil işlemleri tamamlanmış olup bütün parseller Antalya Büyükşehir Belediyesi adına tapuya tescil edilmiştir.

Kepez İlçesi, Kepez ve Santral Mahallelerini kapsayan mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazlar hak sahiplerine; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Kanun, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2012 tarihli ve 634 sayılı kararı ile uygun bulunan “Kepez Santral Mahalleleri Yeniden Yerleşim Projesi Uygulama Yönergesi” ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde 13.02.2014 tarih 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 sayılı, 16.06.2016 tarih 1006 sayılı, 13.10.2016 tarih 1715 sayılı, 22.12.2016 tarih 2135 sayılı, 01.02.2018 tarih 139 sayılı, 22.11.2018 tarih 1675 sayılı ve 28.02.2019 tarih 181 sayılı Encümen Kararları tarihli Encümen Kararları ile verilmiştir.

29.07.2016 tarihinde hak sahipleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında 13.05.2016 tarihli ve 557-558 sayılı meclis kararlarına istinaden nihai sözleşme imzalama sürecine başlanılmıştır. 2019 yılı itibari ile Encümen Kararları ile belirlenen 3267 hak sahibinden 3250’si ile sözleşme imzalanarak uzlaşıya varılmıştır.

15.08.2016 tarihinde hak sahipleri ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan nihai sözleşmelere istinaden alanın tahliye edilmesine ilişkin işlemlere başlanılmıştır. 2019 yılı itibari ile alanın tamamı tahliye edilerek yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

06.11.2017 tarih 977 sayılı Meclis Kararında belirlenen "Hak Sahipleri Daireleri Kura Torba Grup Listesi"ne istinaden Cam Piramitte Antalya 2. Noteri huzurunda kura çekimleri 27 Şubat 2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek hak sahiplerinin imzaladıkları nihai sözleşmeler doğrultusunda alacağı dairelerin blok-kat ve konumları belirlenmiştir.

Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi sınırları içerisinde yer alan, Encümen Kararları ile hak sahipliliği bulunan ancak, adres ve iletişim bilgisi bulanamayan veya varisi belli olmayan taşınmaz maliklerini bilgilendirmek ve Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak işlemleri müştereken belirlemek amacıyla hak sahiplerini Balbey Mahallesi, 433 Sok. No: 4 Muratpaşa/ Antalya adresinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında yapılacak uzlaşma ve nihai sözleşme imzalama görüşmesine;

SÖZLEŞME İMZALAMAYAN HAK SAHİPLERİ
SIRA ADI SOYADI
1 AHMET İŞLER (VARISLERi) 
2 BAYRAM USLU
3 EMINE LEBLEBICI
4 GÜNGÖR KOLLEZ
5 HAFIZA CANIYILMAZ
6 HALIL ÖZ
7 HATICE AK (VARISLERi) 
8 İBRAHIM AŞKAN (VARISLERi) 
9 İMIHAN AYAZGÖK
10 LEMAN CANIYILMAZ (VARISLERi) 
11 MUHARREM KARACA (VARISLERi) 
12 NAZIFE KUYUCU (VARISLERi) 
13 NEZAHAT ÜLKÜ (VARISLERi) 
14 RADİYE BÜYÜKYORULMAZ (VARISLERi) 
15 SIDIKA BULUT (ALAŞ) (VARISLERi) 
16 VELI TOSUN (VARISLERi) 

listede isimleri yazan kişilerin veya listede ki kişilerin vefat etmesi durumunda murislerinin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (ONBEŞ) gün içerisinde gelmenizi davet ve tebliğ ederiz. 15 (ONBEŞ) gün içerisinde tarafınıza tebliğ edilen adrese gelinmemesi ve idaremizle uzlaşı ve nihai sözleşme imzalanmaması durumunda hak sahipliliğinizin ve Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında adınıza kura ile belirlenen taşınmaz üzerindeki hak sahipliğinize ilişkin talep hakkınızın sona ereceği hususu bilgilerinize ilanen tebliğ olunur.