Belediye Mevzuatı


Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Yardım Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönerge
İmza Yetkileri Yönergesi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Protokol Şube Müdürlüğü
Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü
Şehir Tiyatrosu Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1.Hukuk Müşavirliği
1.Hukuk Müşavirliği Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakında Yönetmelik
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çevre Koruma Kanunu 2872.Madde
Hafriyat İnşaat ve Yıkıntı Atığı Kontrol Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Şube Müdürlüğü Görev ve Sorumlulukları
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Altyapı Tesislerinin Kurulması Ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması İçin Katılım Ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti İle Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik
AYKOME Uygulama Yönetmeliği
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Harita Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Memur Kadrolarının Tahsisi Hakkında Yönetmelik
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı Görev, Çalışma ve İç Hizmet Yönetmeliği
Afet Koordinasyon Merkezi (AFKOM) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
Baca ve Yağlı Kanal Temizletme, Firma Yetkilendirme ve Denetim Yönetmeliği
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yolcu Terminalleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kaleiçi Yat Limanı'nı Kullanan Günübirlik Gezi Tekneleri Yönetmeliği
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul Esasları Hakkında Yönetmelik
Kepez ve Santral Mahallesi Yeniden Yerleşim Projesi Uygulama Yönergesi
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sanat Galerileri Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik
Atatürk Çocuk Kültür Merkezleri Yönergesi
Kütüphane Çalışma Yönergesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Meclisi Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitim ve Sınavların Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı İcra Heyetleri,Korolar ve Toplulukların Kuruluşu,Görevleri,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Disiplin Cezalarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İlan ve Reklam Yönetmeliği
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezi Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri Çalışma Usul ve Esaları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadın Çocuk Sağlığı ve Gelişim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Alzaymır(Alzheimer) Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları Uygulama Yönetmeliği
Aşevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Gençlik Danışma Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
Çocuk ve Gençlik Evleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği
Engelsiz Hizmet Komisyonu Yönetmeliği
Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kadın-Erkek Eşitlik Birimi Koordinasyon Bürosu Yönergesi
Kadın Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve Şiddet Yardım Hattı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Engelli Hizmet Merkezi Yönetmeliği
Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmeliği
Aktif Yaşlı Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı Ve Eğitime Destek Odaları Uygulama Yönetmeliği

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tarımsal Destekleme Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Fayton Taşımacılığı Uygulama Yönetmeliği
Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilindeki Otoparklar Hakkında Yönetmelik
İlçeler Toplu Taşıma Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Belediye Zabıtası Emir ve Yasakları Tembihnamesi
Toptancı Hal Kompleksinde İşyeri Tahsisleri Çalışma İlke ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Karayolu Üzeri Park Yerleri,Parkmetre,Parkomatlı Park Yerleri,Genel ve Bölge Otoparkları ile Güvenli/Trafikten Men Edilen Araçların Depolandığı Otoparklar Hakkında Yönetmelik

ÇEŞİTLİ YÖNETMELİK VE GENELGELER

Alan Yönetimi ve Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri İle Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
Atık Yönetimi Yönetmeliği
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik
Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Belediye İtfaiye Yönetmeliği
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik(28001 Sayılı Resmi Gazete)
Evlendirme Yönetmeliği
Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği
Hayvanat Bahçelerinin Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımları Muayene Ve Kabul Yönetmeliği
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
İmar Kanununun 18 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (25842 Sayılı Resmi Gazete)
Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik(28232 sayılı Resmi Gazete)
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği
Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Mesire Yerleri Yönetmeliği
Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği
Sığınak Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tarihi Ve Bedii Değeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya verilmesi Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik(29368 sayılı Resmi Gazete)
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (21586 Sayılı Resmi Gazete)
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları İle İlgili Yönetmelik
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmeliği
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanunun Uygulama Yönetmeliği(26023 sayılı Resmi Gazete)

KANUNLAR

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu
2644 sayılı Tapu Kanunu
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu
2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
2942 Kamulaştırma Kanunu
2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
2972 Sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3194 Sayılı İmar Kanunu
3213 Sayılı Maden Kanunu
3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
3402 sayılı Kadastro Kanunu
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
3621 sayılı Kıyı Kanunu
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
4342 sayılı Mera Kanunu
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
4628 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
5187 Sayılı Basın Kanunu
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5302 Sayılı İl Özel İdare Kanunu
5312 Sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerde Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu