Kesinleşen Plan Tadilatları

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 ve 14.02.2020 tarihli toplantısında görüşülerek kesinleşen;
1. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Göksu Mahallesi 733 ada 18 parsel ve çevresinin “Kamu Hizmet Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımından “Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
2. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Göksu Mahallesi 733 ada 18 parsel ve çevresinin “Diyanet Eğitim Tesisleri,  Parklar ve Dinlenme Alanları” kullanımından “Ticaret Alanı, Park ve Yeşil Alan” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
3. Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
4. Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
5. Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/576 E., 2019/1183 K. iptal kararı gereğince, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Muhasara Bölgesi Özel Proje Alanında konut yapılmasına yönelik plan notunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
6. Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Akyar Mahallesi 215 ada 18 parsel, 216 ada 21 ve 30 parsellerin tarım alanından tarım ve hayvancılık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
7. Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi, 1053 ada 17, 22 ve 16 parselin bir kısmının Sosyal Altyapı ve Terminal Alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
8. Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Gedik Mahallesi, 1053 ada 17, 22 ve 16 parselin bir kısmının Resmi Kurum Alanı ve Sosyal Kültürel Tesis Alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
9. Aksu Belediyesi sınırları içerisinde; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10063 sayılı kararı ile uygun bulunan; Macun Mahallesi, 240 ada 6 parseldeki tescilli yapıların koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesi ve yaya yolu düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
10. Aksu Belediyesi sınırları içerinde Güzelyurt Mahallesi 14980 ada 1, 2 parseller ve çevresinde yer alan Pazar Yeri, Park ve İbadet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
11. Aksu Belediyesi sınırları içerinde Güzelyurt Mahallesi 14980 ada 1, 2 parseller ve çevresinde yer alan Pazar Yeri, Park ve İbadet Alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.
12. Alanya İlçesi sınırları içerisinde Mahmutlar Mahallesi kapsamında maddi hataların düzeltilmesi ve imar planı bütününde Ticaret Alanı, Konut+Ticaret Alanı (TİCK) ve Ticaret+Turizm+Konut Alanlarının (TİCTK) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
13. Döşemealtı Belediyesi, Yeşilbayır Mahallesi sınırları içerisinde, 398 ada imar adasındaki yapılaşma mağduriyetlerinin giderilmesi ve Antalya-Burdur Devlet Karayolu üzerindeki 2 no'lu köprülü kavşak projesinin (Km:14+153) imar planlarına işlenmesi ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
14. Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 194 ada 1 ve 2 parsellerin “Yüksek ve Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Yol Boyu Ticaret Alanından” “Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
15. Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Beyobası Mahallesi 118 ada 1 parselin  “Akaryakıt-LPG İstasyonu Alanından” “Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı ve Ticaret Alanına” dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
16. Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan Yeniemek Mahallesi 29344 ada 3 parselin Kamu Hizmet Alanından Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
17. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10076 sayılı kararı ile uygun bulunan; Varsak Mahallesi, 2016 adanın doğusundaki tescil harici alanda yer alan tescilli Kararsak Mağarası’nın koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
18. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.11.2019 tarih ve 10075 sayılı kararı ile uygun bulunan; Varsak Mahallesi, 1610 adanın güneyi kadastro harici alanda yer alan tescilli Çifte Sarnıcın koruma alanı sınırının planlara işlenerek plan notunun eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.
19. Antalya 4. İdare Mahkemesinin 2018/760E., 2019/618 sayılı iptal kararı doğrultusunda, Kepez Belediye sınırları içerisinde, Ünsal Mahallesi 3624 ada 1, 2, 10502 ada 1, 10503 ada 1, 10506 ada 1 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
20. Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, Sarısu Mahallesi, 20093 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ve 9976 ada 10 parselin kuzeyinde yer alan park ve yeşil alanın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
21. Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Söğütçük Mahallesi 278 ada 108 parselin “Az Yoğun Gelişme Konut Alanı”, “Park ve Yeşil Alan” ve “Bölünmüş Taşıt Yolu” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
22. Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yeleme Mahallesi, 99 parselin konut alanı, park alanı ve taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
23. Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Altıntaş Mahallesinde yer alan yaklaşık 30 ha alanda düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve kabul edilen itiraz doğrultusunda Altıntaş Mahallesi 15399 adadaki ilkokul alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
24. Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında yer alan, 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12.09.2019 tarihli ve 1532 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Kemerağzı - Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” sınırları dışına çıkarılan Karaçalı Mevkisine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerinde düzenleme yapılması ve plan üzerindeki Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırlarının kaldırılmasına ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
25. Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Nebiler Mahallesi 9764 Ada 48 parselin Ticaret ve Konut Alanından Akaryakıt Servis İstasyonu, Konut ve Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
26. Kaş Belediye sınırları içerisinde, Bayındır Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri.
27. Kaş Belediye sınırları içerisinde, Çukurbağ Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri.
28. Kemer İlçesi, Göynük Mahallesi sınırları içerisinde 184 ada 2 parselin tamamı, 3 ve 8 parsellerin bir kısmı ve 186 ada kuzeyinde yer alan park alanının bir kısmında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu.
29. Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Hocalar Mahallesi 263 ada 12 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
30. Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Çakış Mahallesi,  133 ada 42 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
31. Kepez Belediyesi, Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde Park Alanı ile İlköğretim Tesisleri Alanı olarak planlı bulunan 25855 ada 1 parsel ve çevresinin “Eğitim Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.
32. Aksu Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Karaçalı Mahallesi 15587 ada 1 parselde yer alan trafo alanının kuzeydoğuya kaydırılarak büyütülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği